Whole Sherpa Leaflet.JPG

Cliciwch i agor 
mewn tudalen arall

Click to Open in
another page 

The Snowdon Sherpa is a unique bus service that travels around the foot of Snowdon, creating a valuable link between the six main routes that travel up Snowdon, as well as the main car parks, villages and tourist attractions in the area. 

It is an ideal service for walkers or climbers who intend to start their journey from one point and finish at another, or indeed for anyone who wish to travel around Snowdonia and leave the car at home.

 

 

Buying a ticket

You can buy your ticket on the bus. It is possible to buy a ticket for a single journey or a 1BWS ticket that will allow you to hop on and off the Sherpa as you wish throughout the day. 

How much is a ticket?
  • Single journey tickets available from £2

  • Return journeys are available from £3

  • 1 Bws ticket £5.70 Adult / £3.70 Child or a family ticket £12.00 ( 2 Adults and up to 3 children ) - Concessions available 

How do I pay??

Cash or contactless payment available

(Card, Apple Pay & Google Pay)

Mae’r Sherpa’r Wyddfa yn wasanaeth bws unigryw sy’n teithio o amgylch troed yr Wyddfa, gan greu cyswllt gwerthfawr rhwng y chwe phrif lwybr sy’n teithio o fynnu’r Wyddfa, yn ogystal â’r prif feusydd parcio, pentrefi ac atyniadau twristiaeth yr ardal.

 

Mae’n wasanaeth delfrydol i gerddwyr neu ddringwyr sy’n bwriadu cychwyn eu taith o un pwynt a gorffen i’r llall, neu yn wir i unrhyw un sy’n dymuno teithio o amgylch Eryri a gadel y car gartref.

 

Prynu tocyn

Gallwch brynu eich tocyn ar y bws. Mae modd prynu tocyn ar gyfer taith sengl neu docyn 1BWS a fydd yn caniatáu ichi neidio ar ac oddi ar y Sherpa fel y dymunwch trwy gydol y dydd. 

Faint yw tocyn?
  • Mae tocynnau taith sengl ar gael o £2.

  • Mae Teithiau dychwelyd ar gael o £3

  • Ticed 1 Bws - Oedolyn £5.70 / Plentyn £3.70 a Tocyn Teulu yn £12 ( 2 oedolyn a fynu i 3 o blant) - pris consesiwn ar gael

Sut ydw in talu?

Arian  parod neu daliad di-gyffwrdd ar gael

(Cerdyn, Apple Pay & Google Pay)

Contactless Icon .png
Apple Pay .png
Google Pay .png
My Travel pass.PNG
1bws logo.PNG