IMG-20190805-WA0007_edited
IMG-20190805-WA0007_edited

IMG-20190805-WA0002_edited
IMG-20190805-WA0002_edited

5132010863_76d019e423_o
5132010863_76d019e423_o

IMG-20190805-WA0007_edited
IMG-20190805-WA0007_edited

1/7

Welcome to the Gwynfor Coaches website 

 

 Centrally Located in the heart of Anglesey a stones throw away from Holyhead Port and Snowdonia Mountain Range.

Bus Services Serving Southern Anglesey, Bangor, Caernarfon, Llanberis, Dyffryn Nantlle and Beyond 

 

Keep an eye out for our social media Pages for Regular Service Updates!

 

Many thanks for your on going Support 

 

It is mandatory for passengers to wear face coverings while travelling on public transport in Wales from 27th July 2020.

You must wear a face covering when travelling on our buses unless you meet the exemption criteria set by the government.

Exemptions for the use of face coverings will apply to those with certain health conditions, disabled people and children under the age of 11.

Please remember to bring a face covering or mask for your journey; it can be very simple, like a scarf or bandana, It needs to fit well and cover your mouth and nose.

Please put your face covering on before boarding the bus

If you have an exemption and you are unable to wear a face covering please be prepared to inform the driver and show a travel Exemption Card (Ask the driver for details, or download below)

Please wear your face covering throughout the duration of your journey, including when disembarking the bus.

To keep everyone safe please take your face covering with you at the end of your journey and store the used face covering in a plastic bag and take it home.

Thank you for your co operation and understanding.

Mae'n orfodol i deithwyr wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru o'r 27ain Gorffennaf 2020.

Rhaid i chi wisgo mwgwd wrth deithio ar ein bysiau oni bai eich bod yn cwrdd â'r meini prawf eithrio a osodwyd gan y llywodraeth.

Bydd eithriadau ar gyfer defnyddio gorchuddion wyneb yn berthnasol I iechyd penodol, pobl anabl, a phlant o dan 11 oed.

Cofiwch ddod â gorchudd wyneb neu fasg ar gyfer eich taith; gall fod yn syml iawn, fel sgarff neu fandana. Mae angen iddo ffitio'n dda a gorchuddio'ch ceg a'ch trwyn.

Gwisgwch y mwgwd cyn cyn mynd ar y bws

Os oes gennych eithriad ac na allwch wisgo gorchudd wyneb, byddwch yn barod i hysbysu'r gyrrwr, a dangos Cerdyn Eithrio teithio (Gofynnwch I’r gyrrwr am fanylion, neu lawrlwythwch isod)

Gwisgwch y mwgwd wyneb trwy gydol eich taith, gan gynnwys wrth fynd ar y bws.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ewch â'ch gorchudd wyneb gyda chi ar ddiwedd eich taith.

Diolch am eich dealltwriaeth

Face Coverings 

Gorchuddion Wyneb

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon